Skip to main content
Allmänt

Guide 2023 – ansöka om arbetstillstånd i sverige

By 17 december 2023No Comments

Arbetstillståndsspecialister i Sverige. Våra specialister är dedikerade till att underlätta och effektivisera processen för arbetstillstånd i Sverige. Med ett imponerande antal beviljade arbetstillstånd sedan 2018 har vi etablerat oss som pålitliga experter på området.

Viktiga Fakta:

  • Hundratals beviljade arbetstillstånd sedan 2018: Vår framgångsrika historik är ett tydligt bevis på vår kompetens och effektivitet.
  • Snabb Bearbetningstid: Vi strävar efter att säkerställa att du får ditt arbetstillstånd inom 2-10 månader från det att du lämnar in din ansökan.
  • Fasta Priser genom Hela Processen: Vi erbjuder tydliga och fasta priser, vilket ger våra klienter trygghet och förutsägbarhet genom hela processen.

Expertis inom Migrationsrätt:

Vi erbjuder även specialiserade tjänster inom migrationsrätt, inklusive:

  • Förlängning av uppehållstillstånd
  • Överklagande av beslut angående arbetstillstånd
  • Överklagande av beslut angående besöksvisum
  • Överklagande av beslut angående uppehållstillstånd
  • Överklagande av beslut angående studentvisum
  • Överklagande av beslut angående medborgarskap

Erfaren Specialist Till Fast Pris – Få Hjälp Idag

Oavsett om du eller din framtida anställda/kandidat behöver ett arbetstillstånd i Sverige, kan du lita på vår erfarna specialistgrupp. Vi erbjuder professionell hjälp till fasta priser och har utformat en tydlig och tillgänglig process för att underlätta för våra klienter. Besök vår sida för att få mer information om vår arbetsmetod, prissättning och svar på de 16 vanligaste frågorna om arbetstillstånd.Kontakta Enkla Juridik om du vill veta mer om ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Överklagan av avslag på arbetstillstånd: En vägledning

Om du har fått avslag på din ansökan om arbetstillstånd och inte är nöjd med beslutet, har du möjlighet att överklaga det till Migrationsdomstolen. Att överklaga innebär att du önskar att Migrationsverkets beslut ändras från avslag till beviljat. Det är viktigt att vara medveten om kraven för ansökan och överklagan samt följa rätt procedurer.

Kraven för ansökan:

För att överklaga behöver du lämna in din överklagan till Migrationsverket inom tre veckor från det att du fick beslutet. Det är en tidskänslig process, och att följa tidsramen är avgörande för att säkerställa att överklagandet behandlas.

När du lämnar in överklagan till Migrationsverket kommer ärendet automatiskt att överlämnas till Migrationsdomstolen för vidare prövning. Migrationsverket kommer dock först att göra en ytterligare bedömning för att avgöra om de själva ska ändra sitt beslut innan överklagandet skickas vidare till Migrationsdomstolen.

Migrationsdomstolens prövning:

När Migrationsdomstolen har mottagit ditt överklagande kommer Migrationsverket inte längre kunna bistå med information eller hjälp angående ärendet. Från den dagen överklagandet har registrerats hos Migrationsdomstolen blir de ansvariga för att handlägga ärendet framöver. Det är viktigt att vara medveten om denna övergång och att rikta eventuella frågor direkt till Migrationsdomstolen.

Fullmakt vid ombudsanvändning:

Om du väljer att använda någon annan, såsom en närstående eller jurist, för att lämna in överklagan, måste du upprätta en fullmakt och skicka den till Migrationsverket. Fullmakten ger ditt ombud rätten att agera på dina vägnar i överklagandeprocessen.

Att överklaga ett avslag på arbetstillstånd är en formell och strukturerad process. Genom att följa dessa steg och krav kan du öka chanserna för att din överklagan blir korrekt behandlad och att Migrationsdomstolen får nödvändig information för att fatta ett nytt beslut.