Skip to main content

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse är ett måste för alla företag, stora som små.

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ger skydd för VD:ar, direktörer och andra ledande befattningshavare mot det personliga ansvar de kan ådra sig till följd av den position de innehar i ett företag. Krav kan riktas mot dem som enskilda personer för åtgärder som de har vidtagit eller underlåtit att vidta och som käranden anser har varit till skada för företaget.

Ansvarsförsäkringar för verkställande direktörer och styrelseledamöter skyddar inte bara verkställande direktörers och styrelseledamöters personliga ansvar utan även andra anställda inom företaget eller koncernen som kan ha ett oberoende ledningsansvar.

Vad gör Era Försäkringar?

Med Era försäkringar som ombud för ditt företags försäkringsportfölj upprättar vi ett upphandlingsdokument som tillsammans med uppdraget skickas till utvalda försäkringsgivare. Vi sammanställer, analyserar och väger sedan fördelarna och nackdelarna med de relevanta anbud som ditt företag får. Självklart ser vi sedan till att försäkringar för VD- och styrelseansvar ingår i erbjudandet.

När du låter Era Försäkringar agera ombud för ert företags försäkringsportfölj betalar ni inte mer än om ni skulle vända er direkt till försäkringsbolagen själva. Vi arbetar mot en förmedlingsprovision vilket innebär att ni inte betalar mer med oss. Kontakta oss idag för mer information!